PITNÝ REŽIM – pít či nepít?

Pitný režim je soubor konkrétních doporučení „jak a co pít a kolik“. Tento termín u nás zavedl již v 80. letech minulého století MUDr. Bedřich Nejedlý. Tento lékař, klinický biochemik, se pokusil do běžného života i do lékařské praxe aplikovat závěry, vyplývající z výsledků vyšetření stavu vnitřního prostředí jeho pacientů. Tehdy šlo o to zjistit důvody (zbytečné) úmrtnosti hospitalizovaných osob. Všiml si, že mnoho nemocných (především starších lidí) přichází do nemocnice k vyšetření nebo k chirurgickému zákroku silně dehydratovaných (ve stavu chronického nedostatku tekutin). Nejprve upozornil na to, že v důsledku toho jsou nepříznivě ovlivněny výsledky biochemického vyšetření, což znamenalo jejich nesprávnou interpretaci. Poté zmapoval stav pacientů před operacemi i po nich. Zjistil, že dehydratace je jedním z nepříznivě působících faktorů, které jsou příčinou zvýšené mortality po chirurgických zákrocích. Bylo to způsobeno chybami v péči o pacienty, kterým nebyla věnována pozornost po stránce dostatečné nabídky tekutin před i po zákroku. Zavedení kontrolovaného příjmu tekutin, později dokonce prvního z „iontových nápojů“, v klinické praxi, znamenalo zřetelné snížení mortality. Toto byl první krok k zavedení rutinního příjmu tekutin nejenom u nemocných, ale později také v celé populaci.

Od té doby sice uplynuly desítky let, přesto se na principech pitného režimu, čili správného příjmu tekutin, po odborné stránce nic nezměnilo.

KOLIK TEKUTIN JE NUTNO KONZUMOVAT?

Všude se nyní hovoří o nadbytku vody v našich tělech. Kolik by se ale správně mělo vody tedy denně pít?

Odborná literatura doporučuje použít přepočet množství přijaté vody na množství přijaté stravy takto:

na každých 1000 kcal (4100 kJ) energetického příjmu vypijte 1 litr vody – děti školního věku musí vypít přibližně o polovinu víc!

Prof. Jabor uvádí tabulku, v níž je (zjednodušeně) obsaženo toto:

MUŽI DOSPĚLÍ  nad 19 let musí vypít přibližně 2600 ml

ŽENY DOSPĚLÉ nad 19 let musí vypít přibližně 2100 ml

Dále uvádí, že:

Ženy těhotné by měly vypít přibližně o 200 ml víc

Ženy kojící by měly vypít navíc přibližně 500 ml

V současné stravě je v důsledku konzumace „moderní stravy“ velký nadbytek soli (NaCl). Ta je tzv. osmoticky aktivní a důsledkem toho je nutnost vyššího příjmu vody, která je potřeba ke „zředění“ zahuštěné krevní plazmy. Pokud se to nestane, lze očekávat (mimo jiné) zvýšení krevního tlaku. Tento vážný problém nyní dokonce usilovně řeší WHO!

A to není všechno. Současná strava je kromě toho velmi „hustá“, čímž myslím to, že obsahuje v malém objemu velmi mnoho živin, které jsou vysoce „koncentrované“ (například tvrdý tučný sýr, trvanlivý salám). Tím upozorňuji na fakt, že současná strava obsahuje mnohem méně v ní původně přirozeně obsažené vody. Možná si neuvědomujeme, že různé potraviny obsahují odlišné množství tekutin (vody). Konkrétně ovoce a zelenina až 90 %. Ale nejenom ty. Když si uvaříte rýži, která v suchém stavu téměř neobsahuje vodu (např. 100 g), výsledkem je pokrm, obsahující 250 ml vody. A co třeba vaše oblíbené café latté? Běžná porce cca 250 ml obsahuje minimálně 200 ml „vody“.  

JINAK řečeno – do celkového příjmu vody (tekutin) je nutné započítat obsah vody v konzumovaných pokrmech. A jsme u jádra pudla. Pokud se stravujete skutečně racionálně, opravdu nemusíte vypít oněch doporučovaných 2,5 litru vody. A naopak – budete-li jíst uherák s křupavým chlebem, potřeným margarínem (inu, žádná sláva, že?) napít se musíte, jinak si způsobíte trávicí potíže. A když to zopakujete v podobě obdobného pokrmu a dostatečně se nenapijete, riskujete dehydrataci.

JAK SE POZNÁ AKUTNÍ DEHYDRATACE?

Výrazná dehydratace je provázena apatií, anorexií, nauzeou a celkovou slabostí. Může dojít k mdlobám při náhlé změně polohy díky poklesu krevního tlaku. Snižuje se napětí pokožky. Máte suché sliznice dýchacích cest. Zvyšuje se klidová tepová frekvence. Silně se omezuje frekvence močení a objem moče. Moč je jantarová, silně páchne nebo je i zakalená. Dehydrataci vyvolá průjmovitá stolice.

zdroj: RNDr. Petr Fořt CSc.

O autorovi

Reply